Tiimi

Inhimillinen resurssointiympäristö -hankkeen tiimi koostuu neljästä alansa vahvasta osaajasta, joita yhdistää halu kehittää työelämää paremmin nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi.

Eini Puhakka, projektipäällikkö

Olen koulutukseltani kemisti ja olen suorittanut tutkintoni Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikössä. Savonialla olen ollut TKI-asiantuntijan tehtävissä joulukuusta 2021 lähtien. Aikaisemmin olen työskennellyt koulutussuunnittelijana Navitas Kehitys Oy:ssä, ja vanhempana tutkijana ja projektien johtajana liiketoiminnan hankkeissa Helsingin yliopistolla, ja erikoistutkijana ja projektipäällikkönä Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.

Kiinnostuksen kohteitani ovat
1) uudet teknologiset ratkaisut
2) yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten välisen yhteistyön edistäminen
3) kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen.


Antti Makkonen, ohjelmistokehittäjä

Olen koulutukseltani Bachelor of Multimedia Engineering, joksi valmistuin Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Sen jälkeen olen ollut vakituisessa työsuhteessa neljällä eri työnantajalla. Pisimpään nykyisessä työssäni Ahooy Creativella, missä teen teknisen johtajan töitä. Se tarkoittaa, että vastaan käytännössä Ahooy Creativen sisäisestä tietoliikenneinfrasta ja sovelluksista sekä laajemmista asiakascaseista suunnittelusta toteutukseen.


Petrus Rantamäki, ohjelmistokehittäjä

Olen koulutukseltani media-assistentti. Työurani alkoi web- ja graafisen suunnittelun parissa, josta olen liukunut pikkuhiljaa mielenkiinnon ajamana itseopiskelun kautta ohjelmistokehityksen pariin. Tällä hetkellä työtehtäväni painottuvat pääasiassa frontend-kehityksen alati muuttuvaan maailmaan, jonka lisäksi paiskin hommia vielä säännöllisen epäsäännöllisesti myös web-suunnittelijana.


Miia Heiskanen, ohjelmistokehittäjä

Työskentelin alun perin kaupan alalla, missä päädyin tekemään toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyötä. Työ ohjelmistokehittäjänä vaikutti mielenkiintoiselta ja hain opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistoon. Tällä hetkellä työskentelen opintojen ohessa kahdessa työpaikassa ohjelmistokehittäjänä ja algoritmien asiantuntijana.