Uudenlaista työnteon mallia rakentamassa

Julkaistu 20.4.2022

Monipaikkatyön yleistyminen on vähentänyt hiljaisen tiedon leviämistä ja lisännyt it-alan osaajien kysyntää. Työajasta yli jäävien resurssien jakaminen viisaasti yritysten kesken hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Syksyllä 2021 käynnistynyt Inhimillinen resurssointiympäristö -hanke vastaa pandemian myötä yleistyneen monipaikkatyön tuomiin haasteisiin. Esiin on noussut hiljaisen tiedon jakamisen vähyys, koska sosiaalisia kontakteja ei pääse syntymään työpäivien aikana. Toinen haaste on ylijäävä työaika, joka viisaasti hyödynnettynä olisi eduksi niin yritysten kuin työntekijöiden itsensäkin näkökulmasta katsottuna.  
– Kehitteillä oleva resurssointiympäristö ei pyri ainoastaan – toisin kuin monet muut markkinoilla jo olevat alustat – työtä vailla olevien ihmisten työllistämiseen, vaan siihen, että se kerää yrityksiltä ylijäämäresursseja ja muodostaa niistä tiimejä yksittäisiin projekteihin. Toimintamalli auttaa käyttämään ylimääräisen työajan tehokkaasti ja samalla se antaa mahdollisuuden jakaa tietoa projektitiimin kesken, sanoo ohjelmistokehittäjä Antti Makkonen.

Monipaikkatyö on lisännyt tarvetta uudenlaisille työnteon malleille, jossa digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa.

Vertaisoppimista innovatiivisessa ympäristössä 

Digitaalinen resurssointiympäristö sisältyy laajempaan inhimillisen työskentelymallin kokonaisuuteen, missä tavoitteena on kehittää kokonaan uudenlainen työn tekemisen malli yritysten ja työntekijöiden käyttöön. Pyrkimyksenä on saada hankkeessa tehtävien toimenpiteiden myötä syvällinen ymmärrys siitä, millainen tulevaisuuden inhimilliset näkökulmat huomioonottava ja työntekijöiden vertaisoppimista osaamisekosysteemin tavoin tukeva resurssointiympäristö voisi olla. Tarve kehitystyölle on lähtenyt Pohjois-Savon alueella toimivien yritysten toiveesta.  
– Ydintiimimme lisäksi kehitystyössä on mukana useita ohjelmistoalan ja graafisen alan yrityksiä omalta toimialueeltamme. Hankkeen loppupuolella suunnitelmissamme on keskittyä tekemään yrityksille valmista liiketoimintasuunnitelmaa nyt kehitteillä olevasta tuotteesta, mikä takaa työmme tulosten jatkuvuuden liike-elämässä hankkeen päättymisen jälkeen, hankkeen projektipäällikkö Jaana Konttinen sanoo.  

Projektipäällikkö Jaana Konttinen kehittää yhdessä tiiminsä kanssa uudenlaista työn tekemisen mallia yritysten ja työntekijöiden käyttöön.

Multimediasisältö lisää työhyvinvointia 

Vaikka toimintamallia ja itse alustaa kehitetään hankesuunnitelman mukaisesti tällä hetkellä vain ohjelmistoalan ja graafisen alan käyttöön, tiimi näkee siinä mahdollisuuden hyödyntää sitä myös opiskelijoiden ja harjoittelupaikkojen kohtaamisen välineenä. Toimintamallin on tarkoitus myös parantaa alustan kautta työskentelevien tekijöiden työhyvinvointia, mikä toteutuu resurssointiympäristöön sisällytettävän hyvinvointia edistävää multimediasisällön kautta. Alustavien suunnitelmien mukaan tuotetta päästään testaamaan hankkeen veturiyritysten kanssa syksyllä.  
– Taustakoodin osalta työ on tällä hetkellä noin puolessa välissä. Kokonaisuutta tarkastellen arvioin ohjelmiston olevan nyt noin 25-prosenttisesti valmis, ohjelmistokehittäjä Petrus Rantamäki sanoo. 
 
Teksti ja kuva: Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu